Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci

  

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci - świadczy opiekę zdrowotną lekarza psychiatry oraz psychologa dla osób do 18-tego roku życia.

Im mniejsze dziecko tym więcej pracy spoczywa na psychoterapeucie oraz rodzicach, którzy wspólnie opracowują system oddziaływań korygujących niepożądane zachowania. Terapia dziecka jest relacją opartą na współpracy psychiatry, bądź psychologa dziecięcego z rodzicem i dzieckiem. Im mniejsze dziecko, tym więcej pracy spoczywa na psychoterapeucie oraz rodzicach, którzy wspólnie opracowują system oddziaływań korygujących niepożądane zachowania. Przy wzajemnym zaufaniu oraz zaangażowaniu psychiatry / psychologa dziecięcego oraz rodziców możliwa jest poprawa jakości życia dzieci i rodziców, a także rozwiązanie wielu problemów dnia codziennego.

Zapraszamy rodziców dzieci, które:

- są nadpobudliwe, często płaczą, łatwo ulegają rozdrażnieniu,

- mają problemy z samodzielnym zasypianiem,

- nie chcą jeść lub jedzą w nadmiernych ilościach,

- źle znoszą rozłąkę z opiekunem, są lękliwe,

- często odczuwają strach w sytuacjach neutralnych lub bezpiecznych z punktu widzenia osoby dorosłej,

- mają problemy z nauką w szkole, nie potrafią nawiązać kontaktów z rówieśnikami,

- są wstydliwe lub agresywne,

- sprawiają kłopoty wychowawcze.

Podczas kilku pierwszych wizyt lekarz psychiatra, aby rozpoznać problem dziecka - przeprowadza rozmowę z jego rodzicami i dzieckiem. Podczas tej rozmowy zbierane są informacje na temat rozwoju dziecka od okresu ciąży do chwili obecnej, a także pozostałych członków najbliższej  rodziny. Podczas kolejnej wizyty lekarz rozmawia z rodzicami, przedstawia diagnozę uwzględniającą kontekst rodzinny oraz społeczny dziecka, proponując leczenie (psychoterapeutyczne, farmakologiczne).

Psycholog podczas pierwszej wizyty przeprowadza rozmowę z rodzicami, aby uzyskać informacje dotyczące problemów dziecka, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, sytuacji rodzinnej, historii edukacyjnej, zdrowotnej dziecka. Kolejna wizyta jest badaniem psychologicznym samego dziecka. Dzięki wykonaniu testów psychologicznych, pozwalających na zbadanie poziomu rozwoju umysłowego, opisujących strukturę osobowości, identyfikujących zaspokojone i niezaspokojone potrzeby emocjonalne, pozwalających na stwierdzenie lub wykluczenie dysleksji, dysgrafii rozwojowej) psycholog może ocenić potencjał dziecka, jak również jego ograniczenia, przeżywane trudności, źródła frustracji.

Godziny przyjęć

Poradnia czynna:

- w poniedziałki w godz. 1500 - 1900

- w środy w godz. 900 - 1800

- w czwartki w godz. 800 - 1800

- w piątki w godz. 1400 - 1800

REJESTRACJA TELEFONICZNA

71 79-83-642 w godzinach pracy Poradni