Badania konsultacyjne

BADANIA KONSULTACYJNE

Badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych

Badanie składa się z wywiadu, zapoznania się z dokumentacją medyczną znajdującą się w posiadaniu pacjenta oraz wykonania szeregu prób (zadań) podobnych do tych, z którymi spotykaliśmy się na lekcjach w trakcie nauki szkolnej, a służących zbadaniu w podstawowym zakresie najważniejszych sprawności umysłowych (pamięć, uwaga, myślenie, mowa itd.). Jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, to najczęściej wykonany jest również Test Zegara oraz MiniMental.

Badanie kończy się krótką ustną informacją o wynikach.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia z wynikiem badania.

Wykonanie badania wskazane jest u osób obserwujących u siebie trudności dotyczące pamięci, uwagi, myślenia czy innych funkcji poznawczych w związku z procesami starzenia się, chorobami neurologicznymi bądź psychicznymi lub ich podejrzeniem (na przykład choroby Alzheimera), w przebiegu chorób somatycznych (na przykład cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, schorzeń tarczycy).

Celem badania jest różnicowanie pomiędzy trudnościami mieszczącymi się w normie wiekowej, a tymi które mają charakter chorobowy.

Czas badania około 75 minut.

W niektórych sytuacjach, w szczególności po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, nagłym zatrzymaniu krążenia lub u pacjentów mających bardzo wysoką sprawność funkcji poznawczych przed pojawieniem się objawów, badanie to może być niewystarczające do postawienia diagnozy.

W takiej sytuacji badanie konsultacyjne powinno być uzupełnione o  badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych.