Badania diagnostyczne

Wykonujemy diagnostykę w zakresie:

Badania laboratoryjne (hematologia, biochemia, analityka, hormony)
  Badania RTG (głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyny górnej i dolnej, miednicy)
  Badania USG (tarczycy, piersi, brzucha, prostaty, ginekologiczne) oraz dopplerowskich
  Badania EKG i EEG
  Badania słuchu oraz videostroboskopia