Cennik usług

 CENNIK

świadczeń udzielanych w CM „PRACTIMED” Sp. z o. o.  (obow. od 01.03.2018r.)

NAZWA ŚWIADCZENIA CENA [zł]

Porada lekarska - internisty, neurologa, laryngologa, chirurga, alergologa, diabetologa, dermatologa, reumatologa, ginekologa, ortopedy, urologa

 120,00

Wydanie zaświadczenia lekarskiego niezwiązanego z leczeniem 80,00
Wypisanie recepty 35,00
Porada psychologa, psychiatry 100,00-120,00
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w gabinecie zabiegowym 15,00
Zastrzyk dożylny w gabinecie zabiegowym 20,00
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny w domu pacjenta 20,00
Zmiana opatrunku w domu pacjenta 20,00
Płukanie pęcherza w domu pacjenta 30,00
Pomiar ciśnienia tętniczego w domu pacjenta 10,00
Pomiar poziomu glukozy (w gab. zabiegowym) 5,00
USG - brzucha, tarczycy, piersi, prostaty, szyi, ślinianek 70,00
USG - jamy brzusznej + prostaty / z zleganiem moczu   80,00
CHIRURGIA
   
Opatrunek zwykły, zdjęcie szwów 15,00-25,00
Opatrunek z wymianą sączka i/lub przepłukaniem rany 30,00
Blokada okołostawowa 30,00
Badanie histopatologiczne (1 bloczek) 50,00
Punkcja stawu lub torbieli (obarczająca) 35,00
Punkcja stawu lub torbieli z podaniem leku 40,00
Nacięcie ropnia z założeniem sączka i płukaniem 35,00
Wycięcie zmiany skóry i/lub tk. podskórnej do 5 cm 50,00
Wycięcie jw. – każdej kolejnej zmiany 30,00
Rektoskopia (z bad. histopat. + 25,00) 70,00
Krioterapia – wymrażanie (za jeden punkt) 10,00-20,00
Wycięcie zmiany skóry i/lub tkanki podskórnej z koniecznością drenażu i/lub plastyki 75,00-150,00
Zdjęcie paznokcia (podcięcie, wyłyżeczkowanie ziarniny okołopaznokciowej) 25,00-35,00
Usunięcie odcisków, kurzajek 15,00-25,00
Zdjęcie gipsu małego 10,00
Zdjęcie gipsu dużego 20,00-30,00
Założenie gipsu małego 20,00
Założenie gipsu dużego 40,00-60,00
Zaopatrzenie rany prostej 30,00
Zaopatrzenie rany powikłanej /sączkowanie, wyrównanie brzegów i/lub szycie warstwowe/ 40,00-60,00
GINEKOLOGIA
Badanie cytologiczne 30,00
Pobranie wymazu 15,00
Elektrokoagulacja, wymrażanie 150,00
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej 80,00
Leczenie Solcogynem – 1 zabieg 30,00
Założenie cewnika Pezera (płukanie cewnika – 25,00) 50,00
ALERGOLOGIA
Zakładanie testów – za 1 punkt (test) 5,00
Spirometria 30,00
Inhalacja 10,00
Odczulanie 15,00
LARYNGOLOGIA
   
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła 40,00
Tamponada przednia nosa 30,00
Videostroboskopia 80,00
Badanie audiometryczne 30,00
Tympanometria 20,00
OKULISTYKA
Badanie dna oka 25,00
Usunięcie ciała obcego – ze spojówki 25,00
Usunięcie ciała obcego – z rogówki 60,00
Usunięcie gradówki 200,00
Badanie pola widzenia 50,00
Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 25,00
Usunięcie cysty ze spojówki + szycie 200,00
Usunięcie cysty z powieki + szycie 150,00
Płukanie kanalików łzowych (1 strona) 100,00
Płukanie kanalików łzowych (obie strony) 200,00
DERMATOLOGIA
Wymrażanie zmian skórnych (za pkt) 10,00-20,00
Elektrokoagulacja (za pkt) 20,00
Piling kwasem pirogronowym 100,00-160,00
UROLOGIA
Założenie lub wymiana cewnika 30,00
KARDIOLOGIA
Badanie EKG 25,00
EKG z opisem kardiologa 40,00
INNE
EEG 80,00