Poradnia Psychologiczna

   

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań psychologicznych. Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Oferujemy:

- Badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych (LINK)

- Badanie neuropsychologiczne rozszerzone (LINK)

Możliwe jest także przeprowadzenie innych badań jako części kompleksowej diagnozy psychologicznej pacjenta, złożonej z porad :

-  

− 

lekarzy pierwszego kontaktu wraz z gabinetem zabiegowym

punktu szczepień (szczepienia przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby

profilaktyki chorób układu krążenia - bezpłatne badania dla osób w wieku 35 - 55 lat

 

Badania psychologiczne

 

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych jest możliwe wykonanie odpłatnie badań psychologicznych.

 

Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

 

Oferujemy:

 

  • Badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych (link)
  • Badanie neuropsychologiczne rozszerzone (link)

 Możliwe jest także przeprowadzenie innych badań jako części kompleksowej diagnozy psychologicznej pacjenta złożonej z porad diagnostycznych Cennik (link) i badań testowych:

  • WAIS-R – cennik (link)

  • RAVEN Standard – cennik (link)

  • MMPI – cennik (link)

 Diagnozowaniem pacjentów zajmuje się psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

- mgr Dorota Dąbrowska, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej.

 

 

 

Badania wykonuje się jedynie w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, a doboru metod diagnostycznych dokonuje psycholog.

 

Pacjenci na badania powinni zgłaszać się wypoczęci, a w przypadku problemów ze wzrokiem lub słuchem używać zaleconej przez lekarza korekcji (w szczególności okularów do czytania, aparatu słuchowego).

 

Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu stwierdzenia tożsamości pacjenta.

 

 

 

Badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych. Cennik (link)

 

Badanie składa się z wywiadu, zapoznania się z dokumentacją medyczną znajdującą się w posiadaniu pacjenta oraz wykonania szeregu prób (zadań) podobnych do tych, z którymi spotykaliśmy się na lekcjach w trakcie nauki szkolnej, a służących zbadaniu w podstawowym zakresie najważniejszych sprawności umysłowych (pamięć, uwaga, myślenie, mowa itd.) . Jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, to najczęściej wykonany jest również Test Zegara oraz MiniMental.

 

Badanie kończy się krótką ustną informacją o wynikach.

 

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia z wynikiem badania cennik (link).

 

Wykonanie badania wskazane jest u osób obserwujących u siebie trudności dotyczące pamięci, uwagi, myślenia czy innych funkcji poznawczych w związku z procesami starzenia się, chorobami neurologicznymi bądź psychicznymi lub ich podejrzeniem (na przykład choroby Alzheimera), w przebiegu chorób somatycznych (na przykład cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, schorzeń tarczycy).

 

Celem badania jest różnicowanie pomiędzy trudnościami mieszczącymi się w normie wiekowej, a tymi które mają charakter chorobowy.

 

Czas badania około 75 minut.

 

W niektórych sytuacjach, w szczególności po udarach, urazach czaszkowo- mózgowych, nagłym zatrzymaniu krążenia lub u pacjentów mających bardzo wysoką sprawność funkcji poznawczych przed pojawieniem się objawów, badanie to może być niewystarczające do postawienia diagnozy.

 

W takiej sytuacji badanie konsultacyjne powinno być uzupełnione o  badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych (link).

 

 

 

 

 

Badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych. Cennik (link)

 

Badanie przeprowadzane jest po konsultacyjnym badaniu funkcji poznawczych i służy pogłębionej diagnozie zgłaszanych przez pacjenta trudności.

 

Badanie składa się z wykonania szeregu testów psychologicznych, uzupełnienia informacji pochodzących z wywiadu, krótkiej informacji ustnej o wynikach oraz wydania opinii na piśmie.

 

Badanie pomocne jest w postawieniu diagnozy neurologicznej lub psychiatrycznej, ustaleniu możliwości rehabilitacji zaburzonych funkcji, ustaleniu potencjalnych trudności w wykonywaniu pracy zawodowej, nabywaniu nowych kwalifikacji lub codziennym funkcjonowaniu, ustaleniu rodzaju i wielkości szkód powstałych wskutek obrażeń doznanych w wypadku.

 

Czas badania około 75 minut. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta czas ten może być podzielony na dwa spotkania.

 

Istnieje także możliwość przeprowadzenia badania neuropsychologicznego funkcji poznawczych po poradzie psychologicznej diagnostycznej.  Cennik (link)

 

Czas takiego badania to około 100 minut, najczęściej podzielone na dwa spotkania.

 

Porada psychologiczna diagnostyczna lub terapeutyczna. Czas do 50 minut. Cennik (link)